Bebek İsimleri - Dursunbey 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Celadet Erkek Arapça 1. Gözüpeklik. 2. Yi... 757 0
Celal Erkek Arapça 1. Büyüklük, ululuk ... 799 0
Celaleddin Erkek Arapça 1. Dini savunan. 2. ... 774 0
Celalettin Erkek Arapça Büyüklük ululuk, hış... 736 0
Celasun Erkek Türkçe 1. Kahraman, cesur, ... 712 0
Celayir Erkek Türkçe Moğol kavminin bir ... 695 0
Çelebi Erkek Türkçe 1. Efendi, nazik ve ... 713 0
Çelen Erkek Türkçe 1. Yakışıklı delikan... 719 0
Çelgin Erkek Türkçe Yaralanarak kaçan a... 784 0
Çelik Erkek Türkçe 1. Su verilip sertle... 863 0
Çelikel Erkek Türkçe Çelik gibi güçlü el 767 0
Çeliker Erkek Türkçe Çelik gibi güçlü ki... 781 0
Çelikhan Erkek Türkçe Güçlü hakan, yöneti... 557 0
Çelikkan Erkek Türkçe Güçlü soydan gelen ... 673 0
Çeliköz Erkek Türkçe (bkz. Çelik) 660 0
Çeliksu Erkek Türkçe (bkz. Çelik) 800 0
Çelikyay Erkek Türkçe Güçlü, kuvvetli 775 0
Celil Erkek Arapça 1. Büyük, ulu. (bkz.... 742 0
Celilay Erkek Türkçe Ulu, yüce ay 732 0
Celile Erkek Arapça (bkz. Celil) 728 0
Celvet Erkek Arapça 1. Yerini yurdunu te... 772 0
Cem Erkek Arapça 1. Toplama, biraraya... 813 0
Cemal Erkek Arapça Yüz güzelliği, zahi... 931 0
Cemalettin Erkek Arapça Güzellik taşıyan 731 0
Cemali Erkek Osmanlıca Allah’ın, güze... 862 0
Cemalleddin Erkek Arapça 1. Dinin cemali, par... 729 0
Cemalullah Erkek Arapça Allahın lütfü, bağı... 782 0
Çeman Erkek Farsça 1. Salına salına yür... 962 0
Cemanur Erkek Arapça Yüz Nuru/ Güzellik N... 698 0
Çemenzar Erkek Farsça Otlak. Çimenlik 844 0
Cemhan Erkek Türkçe Hükümdarlar hükümdar... 808 0
Cemil Erkek Arapça 1. Güzel erkek. 2. İ... 743 0
Cemile Erkek Arapça 1. Güzel kadın. 2. G... 773 0
Ceminur Erkek Arapça Işık, nur topluluğu... 766 0
Cemre Erkek Arapça 1. Ateş. 2. Kor hali... 817 0
Cemresu Erkek Türkçe Cemre ve Su kelimele... 784 0
Cemşasb Erkek Farsça 1. Hz. Süleyman. 2. ... 869 0
Cemşid Erkek Farsça Cemşasbın babası 684 0
Cenab Erkek Arapça "Yan"manasına gelir... 824 0
Cenan Erkek Arapça Kalb, yürek, gönül 755 0
Cenap Erkek Arapça Manevi büyüklük / On... 862 0
Cengaver Erkek Farsça Savaşçı, silahşor. S... 743 0
Cengel Erkek Farsça Orman 741 0
Cenger Erkek Farsça (bkz. Cengaver) 669 0
Cengiz Erkek Türkçe Cengiz Han. Moğol İ... 770 0
Cengizhan Erkek Arapça Eski moğollarda moğo... 707 0
Cenk Erkek Farsça Harp, savaş, kavga.... 814 0
Cenker Erkek Türkçe-Farsça İyi savaşan, savaşç... 741 0
Cenkeri Erkek Türkçe Savaş askeri, savaş ... 786 0
Cenktuğ Erkek Türkçe Cenk ve tuğ kelimele... 705 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164