Bebek İsimleri - Dursunbey 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Vacibe Erkek Arapça Yapılması gerekli o... 724 0
Vacid Erkek Arapça Yaratan, meydana çı... 861 0
Vacide Erkek Arapça 1. Meydana getirici,... 778 0
Vafe Erkek Farsça 1. Nasip, kısmet. 811 0
Vafi Erkek Arapça Yeter, tam. Sözünde... 889 0
Vafid Erkek Arapça Elçi, temsilci, ras... 805 0
Vafir Erkek Arapça Çok, bol 774 0
Vafire Erkek Arapça (bkz. Vafir) 789 0
Vafiye Erkek Arapça (bkz. Vafi) 780 0
Vaha Erkek Arapça Çöllerin su bulunan... 805 0
Vahab Erkek Arapça Bağışlayan, ihsan e... 830 0
Vahat Erkek Arapça Çöl ortasında suyu ... 800 0
Vahdeddin Erkek Arapça Dinin tekliği, birl... 740 0
Vahdet Erkek Arapça 1. Yalnızlık, teklik... 779 0
Vahdi Erkek Arapça Bir ve tek olmayla i... 713 0
Vahib Erkek Arapça Bağışlayan, bağışla... 844 0
Vahibe Erkek Arapça (bkz. Vahib) 799 0
Vahid Erkek Arapça Bir, tek, yalnız. A... 888 0
Vahiddin Erkek Arapça Tek din, dinin tekl... 809 0
Vahide Erkek Arapça (bkz. Vahid) 705 0
Vahit Erkek Arapça Tek, bir 758 0
Vaid Erkek Arapça Birini iyiliğe sevk... 861 0
Vail Erkek Arapça Sığınan, kurtulan. ... 849 0
Vaiz Erkek Arapça Dinsel öğütlerde bu... 854 0
Vaize Erkek Arapça (bkz. Vaiz) 788 0
Vakar Erkek Arapça Ağırbaşlılık, haysi... 867 0
Vaki Erkek Arapça l.Vuku bulan, olan, ... 842 0
Vakıa Erkek Arapça (bkz. Vaki) 629 0
Vakıf Erkek Arapça 1. Bir şeyi elde ede... 942 0
Vakkas Erkek Arapça Okçu, savaşçı. Saha... 773 0
Vakur Erkek Arapça Ağırbaşlı, temkinli 912 0
Vala Erkek Farsça Yüksek, yüce 757 0
Valaşan Erkek Farsça Şanı yüce, şanlı 721 0
Valay Erkek Farsça Yükseklik, yücelik 844 0
Valek Erkek Pomakça Kurt anlamında kulla... 850 0
Vali Erkek Arapça Bir vilayeti idare ... 957 0
Valih Erkek Arapça Şaşakalmış, hayret ... 839 0
Valihe Erkek Arapça (bkz. Valih) 805 0
Vamık Erkek Arapça 1. Seven, aşık. 2. V... 966 0
Vamıka Erkek Arapça (bkz. Vamık) 888 0
Varaka Erkek Arapça 1. Tek yaprak, tek k... 849 0
Vareste Erkek Farsça 1. Kurtulmuş. Serbes... 1605 0
Vargın Erkek Türkçe Ulaşan, isteğine ka... 871 0
Varid Erkek Arapça 1. Gelen, vasıl olan... 841 0
Varide Erkek Arapça (bkz. Varid) 720 0
Varış Erkek Türkçe Zeka, anlayış, akıl 925 0
Varis Erkek Arapça 1. Cenab-ı Hakkın 9... 899 0
Varlık Erkek Türkçe Yaşam, hayat. Var o... 702 0
Varol Erkek Türkçe Yaşa, uzun ve sağlı... 767 0
Vasfi Erkek Arapça Vasıfla ilgili, vas... 745 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164